Μηχανογραφικό Δελτίο 2021 - Επιστημονικό πεδίο II | Θετικές Επιστήμες
ΚΩΔ.   
ΜΗΧ   
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ.    ΠΡΟΣΒΑΣΗ    
ΑΠΟ ΕΠ      
ΘΕΣΕΙΣ(*)  
21 (90%)   
ΒΑΣΗ   
2020 (90%)   
ΣΕΒΕ   
2021   
ΕΒΕ Τμ.(*)   
2020   
ΣΕΒΕ-ΕΜ   
2021   
ΕΒΕ-ΕΜ(*)   
2020   
ΕΒΕ-ΕΜ2(*)   
2020   
98Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΠελοποννήσουΤρίποληII,IV19710450 0.90 08.76
99Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Πληροφορικής)ΛαμίαII,IV24311875 0.80 07.78
128Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑΑθήναI,II,III,IV18016000 1.20 11.68
130Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΙωαννίνωνΙωάννιναI,II,III,IV20913725 0.80 07.78
132Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΚρήτηςΡέθυμνοI,II,III,IV16912850 1.00 09.73
134Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘΘεσσαλονίκηI,II,III,IV13014275 0.80 07.78
136Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΠατρώνΠάτραI,II,III,IV14312325 0.80 07.78
140Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘΘεσσαλονίκηI,II,III,IV18015275 0.80 07.78
142Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘράκηςΑλεξ/ποληI,II,III,IV21611800 0.80 07.78
143Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑιγαίουΡόδοςI,II,III,IV30610900 0.80 07.78
154Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑΑθήναI,II,III,IV10515350 0.80 07.78
156Παιδαγωγικό ΝηπιαγωγώνΙωάννιναI,II,III,IV22311375 0.80 07.78
158Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΚρήτηςΡέθυμνοI,II,III,IV15210600 1.00 09.73
160Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΘράκηςΑλεξ/ποληI,II,III,IV1939925 1.00 09.73
162Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, ΑιγαίουΡόδοςI,II,III,IV2599250 0.80 07.78
163ΚινηματογράφουΘεσσαλονίκηI,II,III,IV7312750 1.00 09.73
164Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΒόλοςI,II,III,IV14114300 0.80 07.78
166Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΒόλοςI,II,III,IV12512100 0.80 07.78
168Θεάτρου, ΑΠΘΘεσσαλονίκηI,II,III,IV6313000 0.80 07.78
173Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑΑθήναI,II,III,IV11411775 1.05 10.22
178Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, ΘεσσαλίαςΒόλοςI,II,III,IV11415725 1.00 09.73
200Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, ΚρήτηςΗράκλειοII1064175 0.80 09.06
201Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠΑθήναII11316400 1.20 13.59
203Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII12714850 0.80 09.06
205Πολιτικών Μηχανικών, ΠατρώνΠάτραII16213650 1.20 13.59
207Πολιτικών Μηχανικών, ΘράκηςΞάνθηII19112150 1.10 12.46
208Πολιτικών Μηχανικών, ΘεσσαλίαςΒόλοςII9413175 1.00 11.32
209Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠΑθήναII11317775 1.20 13.59
210Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. ΜακεδονίαςΚοζάνηII13614500 1.20 13.59
211Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII9416950 1.20 13.59
212Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, ΘράκηςΟρεστιάδαII,III1902050 0.80 09.06
213Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, ΠατρώνΠάτραII13616500 1.20 13.59
214Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος), Πολυτεχν. ΚρήτηςΧανιάII1137325 1.00 11.32
215Μηχανικών Η/Υ & ΠληροφορικήςΠάτραII18313575 1.20 13.59
216Επιστήμης Υπολογιστών, ΚρήτηςΗράκλειοII,IV14815075 1.20 11.68
217Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠΑθήναII22117975 1.20 13.59
218Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, ΑιγαίουΣάμοςII,IV2433925 0.80 07.78
219Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΥπολογιστώνΘεσσαλονίκηII16817450 1.20 13.59
220Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΘεσσαλίαςΒόλοςII16815650 1.00 11.32
221Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας ΥπολογιστώνΠάτραII26516350 1.20 13.59
222Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, ΑιγαίουΧίοςII,IV1134925 0.80 07.78
223Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΘράκηςΞάνθηII21614500 1.20 13.59
224Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΘράκηςΞάνθηII,IV11811050 1.10 10.70
225Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (πρώην Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών), ΕΜΠΑθήναII10613025 1.20 13.59
227Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII10611725 1.05 11.89
228Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., ΘεσσαλίαςΒόλοςII867600 0.80 09.06
229Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠΑθήναII8617325 1.20 13.59
230Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. ΚρήτηςΧανιάII,IV15411350 1.20 11.68
231Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠΑθήνα(**)II8619165 1.00 12.20 1.00 13.79 14.14
232Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠατρώνΠάτρα(**)II9416365 1.20 13.25 0.90 12.41 12.73
233Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘΘεσσαλονίκη(**)II9417885 1.00 12.20 1.00 13.79 14.14
234Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘΞάνθη(**)II10012335 1.10 13.42 1.10 15.17 15.55
235Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠΑθήναII11617000 1.20 13.59
236Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΘεσσαλίαςΒόλος(**)II10415100 1.00 12.20 1.00 13.79 14.14
237Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII9616450 1.20 13.59
238Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, ΑιγαίουΣύροςII,IV1136975 1.00 09.73
239Χημικών Μηχανικών, ΠατρώνΠάτραII13715700 1.20 13.59
241Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠΑθήναII9113775 0.80 09.06
242Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. ΚρήτηςΧανιάII1092650 0.80 09.06
243Μαθηματικών, ΕΚΠΑΑθήναII18014275 1.20 13.59
245ΜαθηματικώνΘεσσαλονίκηII13113450 1.20 13.59
246Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠΑθήναII14415325 1.20 13.59
247ΜαθηματικώνΠάτραII30010675 0.90 10.19
248Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)ΗράκλειοII1486250 0.90 10.19
249ΜαθηματικώνΙωάννιναII24610025 0.80 09.06
251Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)ΗράκλειοII1588975 0.90 10.19
252Μαθηματικών, ΑιγαίουΣάμοςII2783125 0.80 09.06
253Φυσικής, ΕΚΠΑΑθήναII15815400 1.20 13.59
255Φυσικής, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII16214275 1.20 13.59
257Φυσικής, ΠατρώνΠάτραII18112650 1.00 11.32
259Φυσικής, ΙωαννίνωνΙωάννιναII20111500 0.80 09.06
261Φυσικής, ΚρήτηςΗράκλειοII15011075 1.20 13.59
262Ψηφιακών Συστημάτων, ΠειραιώςΠειραιάςII,IV16315025 1.20 11.68
263Χημείας, ΕΚΠΑΑθήναII,III9416400 1.20 13.59
265Χημείας, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII,III16715625 0.80 09.06
267Χημείας, ΠατρώνΠάτραII,III17015225 0.80 09.06
269Χημείας, ΙωαννίνωνΙωάννιναII,III19914775 0.80 09.06
270Χημείας, ΚρήτηςΗράκλειοII,III12914625 1.20 13.59
272Μηχανικών Επιστήμης ΥλικώνΙωάννιναII1219300 0.85 09.63
273Γεωπονίας, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII,III20013125 1.10 12.46
274Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, ΘεσσαλίαςΒόλοςII,III13910275 0.90 10.19
275Δασολογίας & Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΘεσσαλονίκηII,III818775 1.00 11.32
276Περιβάλλοντος, ΑιγαίουΜυτιλήνηII,III1384300 0.80 09.06
277Βιολογίας, ΕΚΠΑΑθήναII,III9316750 1.20 13.59
279Βιολογίας, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII,III10116500 1.20 13.59
280Βιολογικών Εφαρμογών & ΤεχνολογιώνΙωάννιναII,III11215175 0.80 09.06
281Βιολογίας, ΠατρώνΠάτραII,III13416100 1.20 13.59
282Βιολογίας, ΚρήτηςΗράκλειοII,III11415900 1.00 11.32
283Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑΑθήναII1139475 0.95 10.76
284Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ΘεσσαλίαςΛάρισαII,III10315350 0.80 09.06
285Γεωλογίας, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII1049025 0.82 09.29
287Γεωλογίας, ΠατρώνΠάτραII1645950 0.85 09.63
288Επιστήμης των ΥλικώνΠάτραII1186150 0.80 09.06
290Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΘράκηςΑλεξ/ποληII,III11715750 1.20 13.59
310Γεωγραφίας, ΑιγαίουΜυτιλήνηII,IV1773950 0.80 07.78
318Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠειραιώςΠειραιάςII,IV14612100 1.20 11.68
323Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓεωπονικούΑθήναII,III16712125 1.00 11.32
324Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών)ΑθήναII,III10910225 1.00 11.32
325Βιοτεχνολογίας, ΓεωπονικούΑθήναII,III10915125 1.01 11.44
327Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, ΓεωπονικούΑθήναII,III11810100 1.04 11.78
328Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΓεωπονικούΑθήναII,III10114350 1.20 13.59
329Στατιστικής, Ο.Π.Α.ΑθήναII,IV9713425 1.20 11.68
330Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑΑθήναII,IV17416925 1.20 11.68
331Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. ΚρήτηςΧανιάII17414625 1.20 13.59
332Μηχανολόγων Μηχανικών, ΘεσσαλίαςΒόλοςII10416025 1.20 13.59
333Πληροφορικής, Ο.Π.Α.ΑθήναII,IV18216550 1.20 11.68
334Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. ΜακεδονίαςΦλώριναI,II,III,IV18012075 0.80 07.78
336Βιομηχανικής Διοίκησης & ΤεχνολογίαςΠειραιάςII,IV13313175 1.20 11.68
338Πληροφορικής, ΑΠΘΘεσσαλονίκηII,IV11816800 1.20 11.68
339Πληροφορικής, ΠειραιάΠειραιάςII,IV15716150 1.20 11.68
340Μηχανικών Η/Υ & ΠληροφορικήςΙωάννιναII19312425 0.80 09.06
341Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. ΜακεδονίαςΦλώριναI,II,III,IV17810200 1.00 09.73
344Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, ΑιγαίουΣάμοςII2123150 0.80 09.06
353Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘΟρεστιάδαII,III2833825 0.80 09.06
356Γεωγραφίας, ΧαροκοπείουΑθήναII,IV629375 0.90 08.76
360Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, ΘεσσαλίαςΒόλοςII,III1576550 0.90 10.19
363Μηχανικών Χωροταξίας & ΑνάπτυξηςΘεσσαλονίκηII949750 0.88 09.97
366Πληροφορικής, ΙονίουΚέρκυραII,IV20210350 1.00 09.73
367Τεχνών Ήχου & Εικόνας, ΙονίουΚέρκυραI,II,III,IV868600 0.80 07.78
369Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ΘεσσαλίαςΛαμίαII,III16710650 0.80 09.06
370Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου ΚρήτηςΧανιά(**)II10412760 0.90 10.98 0.90 12.41 12.73
372Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, ΑιγαίουΛήμνοςII,III1627050 0.80 09.06
387Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII24710700 1.00 11.32
388Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII,III9413000 0.80 09.06
389Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII,IV2439900 1.00 09.73
390Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII,IV21313975 1.20 11.68
391Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII858775 0.80 09.06
392Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII13712500 1.11 12.57
393Ναυπηγών Μηχανικών, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII8512200 0.90 10.19
394Πολιτικών Μηχανικών, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII1849975 0.93 10.53
401Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑΑθήνα(**)I,II,III,IV12117450 0.80(***) 0.70(***)
402Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΣέρρες(**)I,II,III,IV11314609 0.80(***) 0.70(***)
403Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΘεσσαλονίκη(**)I,II,III,IV12117116 1.00(***) 0.70(***)
404Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘράκηςΚομοτηνή(**)I,II,III,IV32413941 0.80(***) 0.70(***)
405Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘεσσαλίαςΤρίκαλα(**)I,II,III,IV15115666 1.00(***) 0.70(***)
406Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘΘεσσαλονίκη(**)I,II,III,IV5514120 0.90 09.42 0.90 09.50 12.02
407Μουσικών Σπουδών, Ιονίου (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)ΚέρκυραI,II,III,IV9112470(***)(***)(***)
408Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑΑθήνα(**)I,II,III,IV639950 0.90 09.03 0.80 08.44 10.69
409Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)ΘεσσαλονίκηI,II,III,IV7314790(***)(***)(***)
412Πληροφορικής & Τηλεματικής, ΧαροκοπείουΑθήναII,IV8915575 1.20 11.68
419Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. ΑθήναςΑθήναII94750 0.80 09.06
420Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κηςΘεσσαλονίκηII85000 0.80 09.06
476Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘΞάνθηII1136750 0.80 09.06
477Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΑθήναII867400 0.85 09.63
497Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νσηΑθήναII866550 0.80 09.06
507Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νσηΑθήναII865650 0.80 09.06
673Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. ΑττικήςΊλιονI,II,III,IV11312925 1.00 09.73
674Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεω(**)II,IV1748335 1.00 11.14 1.00 13.79 14.14
675Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεω(**)II,IV949910 0.90 09.56 0.80 11.03 11.31
676Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεω(**)II675585 0.80 09.30 0.70 09.65 09.90
677Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωI,II,IV9211350 1.00 09.73
684Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII,III8112675 1.10 12.46
685Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. ΑττικήςΑιγάλεωII,III1099975 1.00 11.32
776Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΑθήναII865725 0.85 09.63
779Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΙωαννίνωνΙωάννινα(**)II4514505 0.80 09.76 0.80 11.03 11.31
801Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. ΣειράΑθήναII14015200 1.20 13.59
806Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. ΣειράΑθήναII3416725 1.20 13.59
811Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. ΣειράΑθήναII2216175 1.20 13.59
816Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. ΣειράΑθήναII1116700 1.20 13.59
817Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.ΣειράΔιάφορεςII,IV010025 0.80 07.78
818Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.ΣειράΔιάφορεςII,IV07550 0.80 07.78
821Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. ΣειράΑθήναII3716875 1.20 13.59
826Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. ΣειράΑθήναII2318250 1.20 13.59
827Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. ΣειράΑθήναII2617500 1.20 13.59
862Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. ΣειράΤρίκαλαII10313325 1.00 11.32
863Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. ΣειράΤρίκαλαII,IV3515825 1.00 09.73
864Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. ΣειράΑθήναII,IV6514600 1.00 09.73
869Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. ΣειράΑθήναI,II,IV3117625 0.80 07.78
870Αστυφυλάκων Γεν. ΣειράΑθήναI,II,IV22113625 0.80 07.78
871Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. ΣειράΑθήναI,II,IV416025 0.80 07.78
872Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. ΣειράΑθήναI,II,IV2217425 0.80 07.78
876Σχολή Πυροσβεστών Γεν. ΣειράΑθήναI,II,III,IV13116850 0.80 07.78
877Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. ΣειράΑθήναI,II,III,IV1617975 0.80 07.78
878ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΑθήναII6515375 1.00 11.32
879ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΑθήναII1616400 1.00 11.32
880ΣΜΥΑ - Κατ/νση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΑθήναII,IV1817025 1.00 09.73
881Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ΝΕΟΑθήναI,II,III,IV2117425 0.90 08.76
882Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΝΕΟΑθήναI,II,III,IV7415700 0.90 08.76
1002Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)ΨαχνάII817975 0.90 10.19
1008Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΨαχνάII,IV1867000 0.85 08.27
1011Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΨαχνάI,II,III,IV819400 0.80 07.78
1061Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας)ΚαρπενήσιII,III154625 0.80 09.06
1211Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)ΘεσσαλονίκηII,IV10916125 1.20 11.68
1212Πληροφοριακά Συστήματα, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)ΘεσσαλονίκηII,IV10915850 1.20 11.68
1241Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου)ΙωάννιναI,II,III,IV13810475 0.80 07.78
1242Γεωπονίας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου)ΆρταII,III1745250 0.80 09.06
1248Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)ΑρταI,II,III,IV13511240(***)(***)(***)
1250Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ηπείρου)ΆρταII,IV2146950 0.80 07.78
1276Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΜεσολόγγιII,III1541025 0.80 09.06
1278Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών, ΝΕΟΑγρίνιοII,III2278100 0.82 09.29
1280Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών, ΝΕΟΜεσολόγγιII,III2021700 0.80 09.06
1286Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Παιδαγ. Δημοτικής Εκπ/σης)ΠάτραI,II,III,IV22514475 1.15 11.19
1287Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων)ΑγρίνιοII1483475 0.82 09.29
1391Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου, ΝΕΟ (πρώην Επιστημών της Θάλασσας)ΜυτιλήνηII,III1036400 0.80 09.06
1422Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΛάρισαII,III1387650 0.80 09.06
1424Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΚαρδίτσαII,III,IV1864100 0.80 07.78
1428Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας, ΝΕΟΛάρισαII,III1054750 0.80 09.06
1429Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΚαρδίτσαII,III1218375 0.80 09.06
1432Μαθηματικών, Θεσσαλίας, ΝΕΟΛαμίαII907200 0.80 09.06
1434Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας, ΝΕΟΛάρισαII,III1125250 0.80 09.06
1436Συστημάτων Ενέργειας, Θεσσαλίας, ΝΕΟΛάρισαII1304700 0.80 09.06
1437Φυσικής, Θεσσαλίας, ΝΕΟΛαμίαII948200 0.80 09.06
1439Ψηφιακών Συστημάτων, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΛάρισαII,IV2277475 0.80 07.78
1452Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων)ΑργοστόλιII,III2026700 0.80 09.06
1453Περιβάλλοντος, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση)ΖάκυνθοςII,III146900 0.80 09.06
1511Γεωπονίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΚαλαμάταII,III1866500 0.80 09.06
1512Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΚαλαμάταII,III1309125 0.80 09.06
1517Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου, ΝΕΟΝαύπλιονI,II,III,IV1137925 0.80 07.78
1519Ψηφιακών Συστημάτων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΣπάρτηII,IV1626075 0.80 07.78
1522Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠάτραII1949550 0.85 09.63
1523Μηχανολόγων Μηχανικών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠάτραII12510575 0.90 10.19
1524Πολιτικών Μηχανικών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠάτραII1178575 0.80 09.06
1541Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΚοζάνηII1711350 0.80 09.06
1542Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΚοζάνηII,IV1715450 0.80 07.78
1547Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΓρεβενάII,IV2663950 0.80 07.78
1552Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΦλώριναII,III2835375 0.80 09.06
1554Πληροφορικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΚαστοριάII,IV2027825 0.80 07.78
1555Μαθηματικών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΚαστοριάII1355675 0.80 09.06
1563Χημικών Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος)ΚοζάνηII9014625 1.20 13.59
1564Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών)ΚοζάνηII13013825 1.20 13.59
1603Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού,ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΚατερίνηII,IV1465575 0.80 07.78
1610Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΘεσσαλονίκηI,II,III,IV11311700 0.80 07.78
1619Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΣέρρεςII1048800 0.80 09.06
1620Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ/νση)ΣέρρεςII1034850 0.80 09.06
1621Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ/νση)ΣέρρεςII937600 0.80 09.06
1622Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΣέρρεςII,IV13011325 1.00 09.73
1623Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΘεσσαλονίκηII1017400 0.80 09.06
1624Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΘεσσαλονίκηII,IV17810075 1.10 10.70
1625Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΘεσσαλονίκηII,IV16213325 1.20 11.68
1626Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)Σέρρες(**)II,IV846850 0.80 08.45 0.70 09.65 09.90
1627Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΚιλκίςII,IV1333975 0.80 07.78
1628Φυσικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΚαβάλαII1885800 0.80 09.06
1629Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΚαβάλαII,III18013800 1.20 13.59
1630Πληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης)ΚαβάλαII,IV1949725 1.10 10.70
1632Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης)ΔράμαII,III1492550 0.80 09.06
1633Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)ΔράμαII,III1864850 0.80 09.06
1634Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΘεσσαλονίκηII,III2439275 0.90 10.19
1635Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΘεσσαλονίκηII,III10111675 1.00 11.32
1657Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης)ΗράκλειοII,III1667075 0.80 09.06
1659Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΗράκλειοII1138750 0.80 09.06
1660Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΗράκλειοII2117425 0.80 09.06
1662Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΧανιάII,IV1506375 0.80 07.78
1664Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΡέθυμνοII,IV1304200 0.80 07.78

(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

  • ΣΕΒΕ: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης 2021.
  • ΣΕΒΕ-ΕΜ Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Ειδ. Μαθήματος 2021.
  • ΕΒΕ Τμ.(*): Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης Τμήματος σύμφωνα με τα Βαθμολογικά δεδομένα του 2020 και τους ΣΕΒΕ του 2021.
  • ΕΒΕ-ΕΜ(*): Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης Ειδ. Μαθήματος, σύμφωνα με τα Βαθμολογικά δεδομένα του 2020 και τους ΣΕΒΕ-ΕΜ του 2021.
  • ΕΒΕ-ΕΜ2(*): Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης 2ου Ειδ. Μαθήματος, σύμφωνα με τα Βαθμολογικά δεδομένα του 2020 και τους ΣΕΒΕ-ΕΜ του 2021.
  • ΘΕΣΕΙΣ(*) 21: Εκτιμήσεις για τις Θέσεις Εισακτέων των ΑΕΙ, ανά κατηγορία υποψηφίων, για το 2021, με βάση τον συνολικό αριθμό των εισακτέων. Οι θέσεις των σχολών ενστόλων το 2021, είναι οι τελικές.
  • Οι εκτιμήσεις των Ελάχιστων Βάσεων και των θέσεων ανά κατηγορία εισακτέων, έγιναν από το Τμήμα Μελετών της Keystone.