Αξιολογήσεις Καθηγητών

Στις .../.../2013 θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των καθηγητών μας απο μαθητές και γονείς!

Όλη τη χρονιά οι καθηγητές αξιολογούμε τους μαθητές μας. Δύο φορές τον χρόνο όμως αντιστρέφονται οι ρόλοι και οι μαθητές μας αξιολογούν!

Η ετήσια αξιολόγηση του φροντιστηρίου από τους μαθητές αλλά και τους γονείς, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμα καλύτεροι στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Οι Επιτυχίες μας

Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία μας από την ίδρυση έως και σήμερα.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά σχολική χρονιά από το 2013 έως και σήμερα.

Δείτε Εδώ »