Αθλήματα

Για τους μαθητές εκείνους που προσανατολίζονται σε σπουδές, οι οποίες απαιτούν την εξέταση ειδικών μαθημάτων, στα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ λειτουργούν τμήματα Γυμναστικής Αγωγής.

Στίβος και κολύμβηση για τους υποψηφίους της Γυμναστικής Ακαδημίας και των Στρατιωτικών Σχολών, σε συνεργασία με έμπειρους γυμναστές - προπονητές.

Η προετοιμασία των μαθητών (Στίβο & Κολύμβηση) πραγματοποιείται με συνεργάτη - καθηγητή Φυσικής Αγωγής των Φροντιστηρίων μας όπου διοργανώνονται αθλητικές ημερίδες με στόχο την αξιολόγηση των μαθητών στις προκαταρκτικές αθλητικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα όλων των ειδικών μαθημάτων καταρτίζεται κατά τέτοιον τρόπο και μέθοδο ώστε να παραμένει απρόσκοπτη η διδασκαλία των υπολοίπων μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο Δρ Χριστοδούλου Νικόλαος που ετοιμάζει τις ομάδες αυτές, με προσωπικό ραντεβού μαζί του, που μπορείτε να κλείσετε μέσω Γραμματείας. Στη συνάντηση αυτή θα καθορίσουμε το τμήμα καθώς και το ειδικό πρόγραμμα δουλειάς του παιδιού σας.