Βασικές Δεξιότητες - KeyCERT IT Basic

Tο ευέλικτο πιστοποιητικό, που προσαρμόζεται στις περισσότερες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

Το keyCERT IT Basic πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα), στις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet) καθώς επίσης και σε μια εκ των εφαρμογών, Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows) ή Βάσεις Δεδομένων (Access) ή Παρουσιάσεις (Power Point).

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

Kαι κατ' επιλογή ΜΙΑ εκ των στη συνέχεια αναφερόμενων:

  4. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
  5. Βάσεις Δεδομένων (Access)
  6. Παρουσιάσεις (Power Point)

Για να γίνει κάποιος κάτοχος του πλήρους πιστοποιητικού KeyCERT IT Basic πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς και τις τέσσερις (4) εξετάσεις, που αντιστοιχούν στις τέσσερις (4) προαναφερόμενες εξεταστικές ενότητες.

Ημερομηνίες εγγραφών: Καθημερινά

Έναρξη Μαθημάτων: Κάθε 2 εβδομάδες

Ενημερωθείτε στην γραμματεία του φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για ακόμη περισσότερες παροχές.