Βασικές Δεξιότητες - Key CERT IT Basic Plus

Tο πλήρες πιστοποιητικό, που καλύπτει στο σύνολό τους όλες τις πιθανές απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

Το keyCERT IT Basic Plus πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σε όλες τις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις) και στις υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet).

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
  4. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
  5. Βάσεις Δεδομένων (Access)
  6. Παρουσιάσεις (Power Point)

Για να γίνει κάποιος κάτοχος του πλήρους πιστοποιητικού Key CERT IT Basic Plus πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς και τις έξι (6) εξετάσεις, που αντιστοιχούν στις έξι (6) προαναφερόμενες εξεταστικές ενότητες.

Ημερομηνίες εγγραφών: Καθημερινά

Έναρξη Μαθημάτων: Κάθε 2 εβδομάδες

Ενημερωθείτε στην γραμματεία του φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για ακόμη περισσότερες παροχές.