Βασικές Δεξιότητες - KeyCERT IT Initial

Tο αναγκαίο πιστοποιητικό, που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

Το keyCERT IT Initial, πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα) και στις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet).

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

    1. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
    2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
    3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

Για να γίνει κάποιος κάτοχος του πλήρους πιστοποιητικού KeyCERT IT Initial πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς και τις τρεις (3) εξετάσεις, που αντιστοιχούν στις τρεις (3) προαναφερόμενες εξεταστικές ενότητες. Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού KeyCERT IT Initial και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα.

Το Φροντιστήριο Μ.Ε ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και ο μεγαλύτερος όμιλος εκπαίδευσης ξένων γλωσσών AXON GLOBAL, μαζί χαράζουν το μέλλον της εκπαίδευσης & σας οδηγούν στην επιτυχία!

Ημερομηνίες εγγραφών: Καθημερινά

Έναρξη Μαθημάτων: Κάθε 2 εβδομάδες

Ενημερωθείτε στην γραμματεία του φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για ακόμη περισσότερες παροχές.