ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ: Τι είναι το KeyCERT

Αγαπητοί μας φίλοι,

Το KeyCERT είναι το ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.

Το πιστοποιητικό KeyCERT αναγνωρίζεται επίσημα τόσο από το ελληνικό Κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, είναι πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αποτελεί "διαβατήριο" για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αγοράς Εργασίας ως διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν!

Το KeyCERT σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από Έλληνες επιστήμονες και ειδικούς της πληροφορικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Γ/25055/1.12.2005) των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, η οποία αναθέτει στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ, τ. ΟΕΕΚ) τον έλεγχο και έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Π αράλληλα, καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της ελληνικής Αγοράς Εργασίας για κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων, με γνώμονα τις ανάγκες του Έλληνα υποψήφιου που ενδιαφέρεται να εργαστεί είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα. To KeyCERT εκδίδει πιστοποιητικά πολύ υψηλής ποιότητας, εντελώς αυτοματοποιημένα, εύκολα στη λειτουργία τους και ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στα δεδομένα της ελληνικής και διεθνούς Αγοράς Εργασίας.

Τ έλος, το KeyCERT ως ελληνικός, ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και λειτουργεί, σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000.

Ημερομηνίες εγγραφών: Καθημερινά

Έναρξη Μαθημάτων: Κάθε 2 εβδομάδες

Ενημερωθείτε στην γραμματεία του φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για ακόμη περισσότερες παροχές.