ΑΓΓΛΙΚΑ: Junior A [προκαταρτικό επίπεδο παιδιών]

Στο πρώτο Junior οι μικροί μαθητές (Β' Δημοτικού) ξεκινούν την μελέτη της δομής της Αγγλικής Γλώσσας.

Με συγκεκριμένο υλικό, βιβλία και οπτικοακουστικά μέσα οι μαθητές παρακολουθούν εβδομαδιαίως 2 ώρες μάθημα, έρχονται δηλαδή στο χώρο μας δυο φορές την εβδομάδα από 1 ώρα.

Στο εβδομαδιαίο αυτό πρόγραμμα το μάθημα διεξάγεται σε συγκεκριμένη αίθουσα, εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά μέσα, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με την Αγγλική υπό την επίβλεψη καθηγητή. Τα εικονογραφημένα βιβλία περιέχουν ιστορίες όπου εμπλέκονται ήρωες και έτσι με αρκετά ελκυστικό τρόπο προσεγγίζουν τους μαθητές στην διαδικασία της μάθησης.

Όσο αφορά την γραμματική, στο επίπεδο αυτό, αν και αρχικό, καλύπτονται βασικά γραμματικά φαινόμενα και γενικότερα οι μαθητές αποκτούν βάσεις για να κάνουν τα πρώτα βήματα σε γραπτό και προφορικό λόγο. Στο στάδιο αυτό το λεξιλόγιο που καλύπτεται αποτελείται περίπου από 250-300 λέξεις.

Παρέχουμε την δυνατότητα και για ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μαθήματα. Τώρα πια μαθητές από όλη την Ελλάδα μας επιλέγουν για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας.


Εγγύηση σπουδών και εγγύηση όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων 100%!!!


Ημερομηνίες εγγραφών: Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Έναρξη Μαθημάτων: Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου) -- ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με την Διεύθυνση Σπουδών ώστε να ενημερωθείτε για ακόμη περισσότερες παροχές και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Παιδικά - Εφηβικά 7. A CENIOR
2. HAPPY START 1 (Νήπια) 8. B CENIOR
3. HAPPY START 2 (Α'Β' Δημοτικού) 9. C CENIOR
4. JUNIOR A (Β' Δημοτικού) 10. D+ CENIOR
5. JUNIOR B (Γ' Δημοτικού) 11. B2-C1-C2 ΠΤΥΧΙΑ
6. JUNIOR A & B (Β' Γ' Δημοτικού) 12. ΕΝΗΛΙΚΕΣ
εδώ