ΑΓΓΛΙΚΑ: Junior Β [προκαταρτικό επίπεδο παιδιών]

Στο δεύτερο Junior οι μαθητές (Γ' Δημοτικού) παρακολουθούν εβδομαδιαίως 3 ώρες μάθημα, έρχονται δηλαδή στο χώρο μας δυο φορές την εβδομάδα από 1,5 ώρες.

Στο εβδομαδιαίο αυτό πρόγραμμα το μάθημα διεξάγεται σε συγκεκριμένη αίθουσα, εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά μέσα, με σκοπό τη εξοικείωση των μαθητών με την Αγγλική υπό την επίβλεψη καθηγητή. Τα βιβλία του Junior Β είναι συνέχεια της εικονογραφημένης σειράς του Junior Α, με τους ίδιους ήρωες που εμπλέκονται σε νέες περιπέτειες αυτή τη φορά με λίγο πιο περίπλοκους διαλόγους. Η βασική δομή του βιβλίου διατηρείται έτσι ώστε να μην μπερδεύει τους μαθητές.

Επίσης εισάγονται νέα γραμματικά φαινόμενα όπως και γίνεται μια ολοκληρωμένη επανάληψη της γραμματικής που έχει διδαχθεί έως αυτό το επίπεδο. Το λεξιλόγιο που καλύπτεται στο Junior Β αποτελείται περίπου από 450-500 λέξεις.

Οι μαθητές ολοκληρώνοντας την ύλη της τάξεως έχουν κάνει την πρώτη συστηματική προσπάθεια δομημένου γραπτού και προφορικού λόγου.

Παρέχουμε την δυνατότητα και για ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μαθήματα. Τώρα πια μαθητές από όλη την Ελλάδα μας επιλέγουν για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας.


Εγγύηση σπουδών και εγγύηση όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων 100%!!!


Ημερομηνίες εγγραφών: Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Έναρξη Μαθημάτων: Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου) -- ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με την Διεύθυνση Σπουδών ώστε να ενημερωθείτε για ακόμη περισσότερες παροχές και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Παιδικά - Εφηβικά 7. A CENIOR
2. HAPPY START 1 (Νήπια) 8. B CENIOR
3. HAPPY START 2 (Α'Β' Δημοτικού) 9. C CENIOR
4. JUNIOR A (Β' Δημοτικού) 10. D+ CENIOR
5. JUNIOR B (Γ' Δημοτικού) 11. B2-C1-C2 ΠΤΥΧΙΑ
6. JUNIOR A & B (Β' Γ' Δημοτικού) 12. ΕΝΗΛΙΚΕΣ
εδώ