ΑΓΓΛΙΚΑ: B CENIOR [Το δεύτερο επίπεδο παιδιών ή ενηλίκων- αναφέρεται και ως Β class]

Οι μαθητές (Από Ε΄ Δημοτικού) παρακολουθούν εβδομαδιαίως δυο δίωρα μαθήματα. Στην τάξη αυτή οι ώρες που τα παιδιά ασχολούνται με την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου αυξάνονται από δύο σε τρεις. Η γραμματική παραμένει μια ώρα εβδομαδιαίως.

Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να έρχονται επιπλέον ώρες και να παρακολουθούν διάφορα προγράμματα με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για εξάσκηση της γλώσσας τα οποία, μετά από συνεννόηση και καθοδήγηση για τον τρόπο λειτουργίας, μπορούν να γίνονται και από το σπίτι.

Στο στάδιο αυτό καλύπτονται πιο σύνθετα γραμματικά φαινόμενα, όπου σε συνδυασμό με το λεξιλόγιο, περίπου στις 1050 καινούριες λέξεις, εξοικειώνουν τους μαθητές ακόμα περισσότερο με την Αγγλική γλώσσα. Τα επιπλέον σύγχρονα οπτικοακουστικά προγράμματα και η διδασκαλία της Αγγλικής λογοτεχνίας εμπλουτίζουν τις γνώσεις.

Παρέχουμε την δυνατότητα και για ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μαθήματα. Τώρα πια μαθητές από όλη την Ελλάδα μας επιλέγουν για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας.


Εγγύηση σπουδών και εγγύηση όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων 100%!!!


Ημερομηνίες εγγραφών: Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Έναρξη Μαθημάτων: Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου) -- ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με την Διεύθυνση Σπουδών ώστε να ενημερωθείτε για ακόμη περισσότερες παροχές και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Παιδικά - Εφηβικά 7. A CENIOR
2. HAPPY START 1 (Νήπια) 8. B CENIOR
3. HAPPY START 2 (Α'Β' Δημοτικού) 9. C CENIOR
4. JUNIOR A (Β' Δημοτικού) 10. D+ CENIOR
5. JUNIOR B (Γ' Δημοτικού) 11. B2-C1-C2 ΠΤΥΧΙΑ
6. JUNIOR A & B (Β' Γ' Δημοτικού) 12. ΕΝΗΛΙΚΕΣ
εδώ