ΑΓΓΛΙΚΑ: C CENIOR [Το τρίτο επίπεδο παιδιών ή ενηλίκων- αναφέρεται και ως C class]

Η τάξη αυτή (Από ΣΤ΄ Δημοτικού) είναι η τελευταία του πρώτου επιπέδου. Ο κύριος στόχος σε αυτά τα επίπεδα είναι η ολοκλήρωση της εκμάθησης των βασικών δομών της Αγγλικής γλώσσας. Ολοκληρώνοντας την τάξη αυτή, οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής.

Τόσο η εξάσκηση του προφορικού λόγου, όσο και το εκτεταμένο πλέον λεξιλόγιο που πρέπει να μάθουν οι μαθητές, που ανέρχεται περίπου στις 2000 λέξεις, τους δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν ευχέρεια στον αγγλικό λόγο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου και στις διαφορετικές μορφές εκθέσεων που πρέπει να γράφουν οι σπουδαστές.

Τέλος και σε αυτό το επίπεδο το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό μέσω των οπτικοακουστικών προγραμμάτων που διαθέτει το κέντρο μας και η μελέτη της λογοτεχνίας ενισχύουν τις γνώσεις των μαθητών.

Παρέχουμε την δυνατότητα και για ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μαθήματα. Τώρα πια μαθητές από όλη την Ελλάδα μας επιλέγουν για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας.


Εγγύηση σπουδών και εγγύηση όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων 100%!!!


Ημερομηνίες εγγραφών: Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Έναρξη Μαθημάτων: Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου) -- ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με την Διεύθυνση Σπουδών ώστε να ενημερωθείτε για ακόμη περισσότερες παροχές και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Παιδικά - Εφηβικά 7. A CENIOR
2. HAPPY START 1 (Νήπια) 8. B CENIOR
3. HAPPY START 2 (Α'Β' Δημοτικού) 9. C CENIOR
4. JUNIOR A (Β' Δημοτικού) 10. D+ CENIOR
5. JUNIOR B (Γ' Δημοτικού) 11. B2-C1-C2 ΠΤΥΧΙΑ
6. JUNIOR A & B (Β' Γ' Δημοτικού) 12. ΕΝΗΛΙΚΕΣ
εδώ