ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η ύλη των μαθημάτων είναι αυστηρά προκαθορισμένη για το πότε και πώς θα διδαχθεί. Ο υπεύθυνος καθηγητής, έχει έτοιμο κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, το χρονοδιάγραμμα της διδασκαλίας. Έτσι η ύλη ολοκληρώνεται, κυρίως στην Γ Λυκείου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και υπάρχει αρκετός χρόνος για επαναλήψεις που βοηθούν στην εμπέδωση και δημιουργική αφομοίωση των γνώσεων.

Προκειμένου να καλυφτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, κυρίως κατά την περίοδο των προαγωγικών εξετάσεων Γυμνασίου - Λυκείου, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει πρόσθετες ώρες μαθημάτων.

Στην περίπτωση που ο μαθητής για οποιοδήποτε λόγο έχει κενά, το Φροντιστήριο τα καλύπτει με πρόσθετες ώρες χωρίς οικονομική επιβάρυνση μέσω του προγράμματος της παράλληλης στήριξης που διαθέτει.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Το να γράφει σωστά ένας μαθητής είναι μία τεχνική που διδάσκεται. Έτσι μόνο οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση αλλά και την απαραίτητη εμπειρία των γραπτών εξετάσεων.

Τo φροντιστήριo ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, προκειμένου να εξοικειώσουν τους μαθητές με τον γραπτό λόγο, σε προκαθορισμένες από την αρχή της χρονιάς ημερομηνίες, γράφουν διαγωνίσματα, σε κάθε μάθημα σε όλη την ύλη.


Πραγματοποιούνται 6 τουλάχιστον διαγωνίσματα σε κάθε μάθημα, 3ωρης διάρκειας για την Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου και ΕΠΑ.Λ και 2ωρης για το Γυμνάσιο.

Όλες οι εξεταστικές έχουν την μορφή των Πανελλαδικών εξετάσεων και γίνονται με αυστηρή επιτήρηση.

Οι Επιτυχίες μας

Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία μας από την ίδρυση έως και σήμερα.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά σχολική χρονιά από το 2013 έως και σήμερα.

Δείτε Εδώ »