Ενημέρωση Γονέων

Στις .../.../2013 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την απόδοση των μαθητών μας στα θερινά μαθήματα! Ώρα προσέλευσης: 19:00 Ώρα Λήξης: 20:30

Τα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και συνεργασία γονέων - καθηγητών. Τρεις φορές το χρόνο απευθύνει πρόσκληση σε όλους του γονείς για γνωριμία και γενική ενημέρωση.

Σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να δοθεί πιστά η εικόνα της εξέλιξης και της προόδου του μαθητή (συμμετοχή στην τάξη, διαγωνίσματα, γραπτή και προφορική βαθμολογία).

Εξάλλου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή κατόπιν ραντεβού με την γραμματεία οι γονείς που επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές των φροντιστηρίων ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών τους, να συζητούν τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν αυτές τις ηλικίες, τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Τέλος έχοντας λάβει γνώση του ιδιαίτερα μεγάλου φόρτου εργασίας των γονέων, καινοτομώντας, καθιερώσαμε την ανά δίμηνο ενημέρωση προόδου των μαθητών μας μέσω ειδικού εντύπου που θα αποστέλλεται στους γονείς και κηδεμόνες, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Οι Επιτυχίες μας

Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία μας από την ίδρυση έως και σήμερα.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά σχολική χρονιά από το 2013 έως και σήμερα.

Δείτε Εδώ »