Τμήματα Φιλόδοξων Μαθητών

Συνιστούμε στους μαθητές που έχουν φιλοδοξίες για επιτυχία σε σχολές με μεγάλο συναγωνισμό όπως:

  • Ιατρική
  • Πολυτεχνείο
  • Στρατιωτικές σχολές
  • Νομική
  • Οικονομικές Σχολές

(και δεν είναι δύσκολο να πετύχουν αν έγκαιρα και σωστά προετοιμαστούν) να παρακολουθήσουν τα ειδικά εντατικά τμήματα, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέψουν την άνετη είσοδο τους στις συγκεκριμένες σχολές

Έτσι στα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, λειτουργούν ειδικά τμήματα υποψηφίων που επιθυμούν την είσοδο τους στις παραπάνω Σχολές. (Βλέπε επίσης την κατηγορία: Προετοιμασία Γ Λυκείου από την Β Λυκείου)

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο διευθυντής σπουδών του φροντιστηρίου Δρ Χριστοδούλου Νικόλαος, με προσωπικό ραντεβού μαζί του, που μπορείτε να κλείσετε μέσω Γραμματείας. Στη συνάντηση αυτή θα καθορίσουμε το τμήμα καθώς και το ειδικό πρόγραμμα δουλειάς του παιδιού σας.