Φυσική Σκέψη

Κάθε Σάββατο 9-11 το πρωί, διδάσκεται στα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Φυσική Λυκείου, για πολύ καλούς μαθητές σε υψηλό επίπεδο που θέλουν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, με εξειδικευμένα και πρωτότυπα θέματα, που έπεσαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και βοηθούν τους υποψήφιους για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τα οφέλη που αποκομίζει ένας μαθητής από τη συμμετοχή του σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι πολλά. Ασχολείται με ένα αντικείμενο το οποίο αγαπά ιδιαίτερα και στο οποίο εμβαθύνει, διευρύνει τον κύκλο των γνωριμιών του με συνομηλίκους του που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, αποκτά την εμπειρία της συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό με εξωτερική αξιολόγηση.

Στα τμήματα αυτά διδάσκονται απολύτως ειδικευμένα θέματα που έχουν πέσει στους διαγωνισμούς από εξειδικευμένο Φυσικό. Επίσης, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, υπάρχουν τμήματα για μαθητές των τάξεων Γυμνασίου.

Προσκαλούμε τα παιδιά με αγάπη, κλίση και ενδιαφέρον στη Φυσική. Σκοπός μας δεν είναι να διδάξουμε τα βασικά σχολικά μαθηματικά , κάτι που ο μαθητής μπορεί να το κάνει πιθανόν με επιτυχία και με τους γονείς του , αλλά να του συμπληρώσουμε τις θεμελιώδεις γνώσεις, να διευρύνουμε το Φυσικό του ορίζοντα , να το βοηθήσουμε να εμβαθύνει στις έννοιες που γνωρίζει ή που θα αποκτήσει , να του καταδείξουμε τον τρόπο της Φυσικής σκέψης, να τον κάνουμε να ερευνά και να του ασκήσουμε τις δεξιότητες του στην Φυσική με τέτοιο τρόπο , ώστε να αποκτήσει μια πιο γερή και αληθινή σχέση με την Φυσική, κάτι που θα τον οδηγεί επιτυχώς ως πυξίδα σε όλη τη "Φυσική" του διαδρομή.

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο διευθυντής σπουδών του φροντιστηρίου Δρ Νικόλαος Χριστοδούλου, με προσωπικό ραντεβού μαζί του, που μπορείτε να κλείσετε μέσω Γραμματείας.

Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, από το Σεπτέμβριο. Ο αριθμός των μαθητών είναι περιορισμένος.