Προετοιμασία Γ Λυκείου από την Β Λυκείου

Π ροτείνουμε στους καλούς μαθητές της Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ να παρακολουθήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας, που αφορά μέρος της ύλης της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Τ ο πρόγραμμα αυτό βεβαίως είναι προαιρετικό, αλλά οι μαθητές που θα αποφασίσουν να κοπιάσουν λίγο περισσότερο στη Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ή τους ενδιαφέρουν Τμήματα φιλόδοξων σχολών, θα βοηθηθούν ουσιαστικά στην κρίσιμη τάξη της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο Δρ Χριστοδούλου Νικόλαος που ετοιμάζει τις ομάδες αυτές, με προσωπικό ραντεβού μαζί του, που μπορείτε να κλείσετε μέσω Γραμματείας. Στη συνάντηση αυτή θα καθορίσουμε το τμήμα καθώς και το ειδικό πρόγραμμα δουλειάς του παιδιού σας.