Κανονισμοί λειτουργίας

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Για την ομαλή λειτουργία του φροντιστηρίου έχουμε θεσπίσει κάποιους κανόνες τους οποίους οφείλουν όλοι να τηρούν.

 1. Ο μαθητής που εγγράφεται στα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ οφείλει να συμμορφώνεται με το πρόγραμμα διδασκαλίας και να παρακολουθεί αδιάλειπτα όλα τα μαθήματα σεβόμενοι το διδακτικό προσωπικό και τους συμμαθητές τους.
 2. Το ωράριο των διδακτικών ωρών τηρείται αυστηρά και απαράκλητα. Δεν επιτρέπεται η καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα. Μαθητής/τρια που καθυστερεί δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.
 3. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως έκτακτο κόλλημα ή λόγοι υγείας, ο μαθητής πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τη Γραμματεία.
 4. Οι απουσίες λαμβάνονται σε κάθε διδακτική ώρα και ενημερώνονται άμεσα τηλεφωνικά οι γονείς. Καλό είναι σε περίπτωση αλλαγής του κινητού τηλεφώνου γονέα ή μαθητή, να ενημερώνεται η Γραμματεία.
 5. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών και τροφίμων καθώς και επίσης οι μαθητές υποχρεούνται να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα. Αν ο γονέας - κηδεμόνας επιθυμεί να επικοινωνήσει με το παιδί του, μπορεί να καλέσει στο σταθερό τηλέφωνο του φροντιστηρίου. Τυχόν ενεργοποίηση του κινητού ενοχλεί την εκπαιδευτική διαδικασία και ο διδάσκοντας διατηρεί το δικαίωμα παραπομπής του μαθητή στην Διεύθυνση του φροντιστηρίου.
 6. Οι μαθητές κατά τη παραμονή τους είτε στους χώρους του φροντιστηρίου είτε στους κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά, να μην προκαλούν φθορές, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να τους διατηρούν καθαρούς
  • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του φροντιστηρίου αλλά και στον κοντινό περιβάλλοντα χώρο.
 7. Οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά στη λειτουργία του φροντιστηρίου, επιλύεται μόνο από τον Διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου Δρ Νικόλαο Χριστοδούλου, από τον οποίο ο μαθητής/τρια ζητά ακρόαση, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του φροντιστηρίου.
 8. Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται από τον πίνακα ανακοινώσεων για το πρόγραμμα του φροντιστηρίου τόσο για τα μαθήματα όσο και για τα διαγωνίσματα.
 9. Τα δίδακτρα είναι μηνιαία και προκαταβάλλονται στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Εξαιρείται ο μήνας πρώτης εγγραφής, του οποίου τα δίδακτρα υπολογίζονται αναλογικά με τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι γονείς - κηδεμόνες οφείλουν να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τη Γραμματεία για την απαιτούμενη διευθέτηση.
  • Τα δίδακτρα της καλοκαιρινής περιόδου καταβάλλονται σε μια ή δυο δόσεις και εξοφλούνται το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.
  • Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων με τον συμφωνηθέντα τρόπο, ο γονέας - κηδεμόνας οφείλει να επικοινωνήσει με τον Διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου Δρ Νικόλαο Χριστοδούλου μέσω της Γραμματείας.
  • Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί τη διακοπή της φοίτησης, πρέπει να το δηλώνει πριν την έναρξη του μήνα διακοπής,
 10. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής μαθητή, αν κρίνει ότι κάτι από τα παραπάνω διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του φροντιστηρίου.

Οι Επιτυχίες μας

Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία μας από την ίδρυση έως και σήμερα.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά σχολική χρονιά από το 2013 έως και σήμερα.

Δείτε Εδώ »