Κριτήρια πρόσληψης

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Στα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ακολουθούμε αυστηρά κριτήρια κατά την επιλογή και πρόσληψη καθηγητών. Έτσι είμαστε 100% σίγουροι ότι όλα τα μαθήματα διδάσκονται από επαγγελματίες καθηγητές με πείρα και αξιόλογη πορεία στον τομέα τους.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπ' όψιν, ακολουθούμε τα εξής κριτήρια για την πρόσληψη καθηγητών:

  1. Διδακτική πείρα
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Δεξιότητες επικοινωνίας με γονείς και μαθητές
  4. Σύνδεση της ειδικότητας με τα διδασκόμενα μαθήματα (π.χ. επιλογή και πρόσληψη πτυχιούχου Ιστορικού για το μάθημα της Ιστορίας, Νεοελληνιστή φιλολόγου για το μάθημα της Ν. Γλώσσας).
  5. Κατοχή Διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σεμινάρια κλπ

Όλοι οι καθηγητές προσλαμβάνονται, ελέγχονται και αξιολογούνται καθώς τα κριτήρια επιλογής τόσο του Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ αλλά και της ΑΧΟΝ είναι πολύ αυστηρά και γίνονται μετά από εξετάσεις!

Η συνεργασία ανανεώνεται κάθε χρόνο, εφόσον οι καθηγητές αποδεδειγμένα ικανοποιούν τις επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις του φροντιστηρίου μέσω αξιολογήσεων.

Οι Επιτυχίες μας

Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία μας από την ίδρυση έως και σήμερα.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά σχολική χρονιά από το 2013 έως και σήμερα.

Δείτε Εδώ »