Η Φιλοσοφία μας

Το να περιγράψει κανείς την εργασία του μοιάζει με ενδοσκόπηση που από την αρχή της δεν είναι ανακοινώσιμη.

Μια από τις πολύ σημαντικές και κρίσιμες εποχές της ζωής ενός μαθητή είναι η επιλογή του φροντιστηρίου του και η πορεία της φοίτησής του σε αυτό. Κριτήριο για την επιλογή αυτή αποτελεί αναμφίβολα το προφίλ του χώρου που θα υποδεχτεί και θα υποστηρίξει την προσπάθεια του μαθητή. Κυρίαρχο ρόλο μέσα σ' αυτό διαδραματίζει ο δάσκαλος. Ένα άτομο χαρισματικό, με βαθειά γνώση του αντικειμένου του, αναπτυγμένη δυνατότητα επικοινωνίας με τους εφήβους και αντίληψη της σπουδαιότητας της σχέσης μαθητή - καθηγητή.

Τα φροντιστήρια μας στελεχώνονται από καθηγητές με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές που έχουν επί σειρά ετών καταξιωθεί στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας για την επιστημονική κατάρτιση και το ήθος τους. Οι πρωτιές και οι βαθμοί (εδώ) των μαθητών μας εως τώρα μας καταξιώνουν ως το Φροντιστήριο με τα περισσότερα 20άρια είτε σε γραπτες εξετάσεις είτε σε βαθμους τετραμήνων

H εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, είναι αξιοσημείωτη, γεγονός που στοχεύει στη δυνατότητα ολοκληρωμένης κατάρτισης τόσο των ίδιων όσο και των μαθητών, καθώς και στη συνεχή προσαρμογή στα εκπαιδευτικά δρώμενα με την παροχή σημειώσεων, καρπός τόσο μίας συλλογικής και επίπονης προσπάθειας όσο και προσωπικής ενασχόλησης.

Οι καθηγητές μας συχνά συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικού περιεχομένου, ώστε μέσα από μια ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών να ευδοκιμεί η υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική παροχή των φροντιστηρίων ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

Στα ίδια πλαίσια εντάσσονται και οι συσκέψεις των καθηγητών ανά ειδικότητα προκειμένου να επιτευχτεί η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, παράγοντες απαραίτητοι για την αντιμετώπιση κάθε εκπαιδευτικού θέματος καθώς και για τη θεμελίωση της εξέλιξης και της προόδου του υπό ενασχόληση γνωστικού τομέα.

Η παραπάνω συμβολή στα εκπαιδευτικά δρώμενα ολοκληρώνεται και επικυρώνεται με την παροχή ψυχολογικής και ηθικής στήριξης προς τους μαθητές και τους γονείς μέσω ενημερωτικών συναντήσεων, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι όποιες αντιξοότητες εμφανιστούν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πορείας τους.

Οι Επιτυχίες μας

Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία μας από την ίδρυση έως και σήμερα.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά σχολική χρονιά από το 2013 έως και σήμερα.

Δείτε Εδώ »