Α Λυκείου

Η Α΄ Λυκείου είναι ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ τάξη για όλους τους μαθητές. Δεν είναι τάξη απόκτησης πτυχίων. Είναι απαραίτητος ο σωστός προγραμματισμός και ο έγκαιρος καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων !!!

Οι μαθητές της Α Λυκείου τελειώνοντας το Λύκειο θα αποκτήσουν το Εθνικό Απολυτήριο. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο) του Εθνικού Απολυτηρίου θα προκύπτει από τους βαθμούς των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις , δεν θα γίνεται, όπως σήμερα αλλά από ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Για την τάξη αυτή εφαρμόζουμε ειδικό πρόγραμμα βοήθειας και στήριξης για κάθε μαθητή, ώστε να έχει εγγυημένη επιτυχία. Γι αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Η φοίτηση στη Α Λυκείου είναι η περισσότερο κρίσιμη για το μέλλον του μαθητή στις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ. Η βοήθεια που θα δοθεί είναι καθοριστική για την πορεία του.

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

  1. Η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες έννοιες και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
  2. Η προσαρμογή τους στην νέα βαθμίδα εκπαίδευσης
  3. Η συμπλήρωση γνώσεων από την φοίτηση στο Γυμνάσιο
  4. Η εξάσκηση στο γραπτό λόγο
  5. Η δημιουργία κριτικής σκέψης
  6. Η οργάνωση - μεθόδευση της προσπάθειας των μαθητών
  7. Η σωστή αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών και η επιλογή κατεύθυνσης
  8. Η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά

Το Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ βοηθά το μαθητή να διαλέξει το μέλλον του με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και δυνατότητες. Η Διεύθυνση σπουδών του Φροντιστηρίου, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, ετοίμασε το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα ώστε ο μαθητής της Α' Λυκείου να εκπληρώσει τους στόχους του.

Επιλέξτε κάποιο από τα πακέτα Δημοτικού/ Γυμνασίου/Λυκείου και ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ το με ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για να έχετε κέρδος που μπορεί να φτάσει έως και 50%!