Α Λυκείου

Η Α΄ Λυκείου είναι ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ τάξη για όλους τους μαθητές. Δεν είναι τάξη απόκτησης πτυχίων. Είναι απαραίτητος ο σωστός προγραμματισμός και ο έγκαιρος καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων !!!

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α' Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πράγματι, η Α' Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ' Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Επιπλέον, τα θέματα στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου επιλέγονται τυχαία από Τράπεζα Θεμάτων, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία των τελικών Εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθει πως είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις. Η ύλη της Α' Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα του Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για την τάξη αυτή εφαρμόζουμε ειδικό πρόγραμμα βοήθειας και στήριξης για κάθε μαθητή, ώστε να έχει εγγυημένη επιτυχία. Γι αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Η φοίτηση στη Α Λυκείου είναι η περισσότερο κρίσιμη για το μέλλον του μαθητή στις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ. Η βοήθεια που θα δοθεί είναι καθοριστική για την πορεία του.

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

  1. Η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες έννοιες και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
  2. Η προσαρμογή τους στην νέα βαθμίδα εκπαίδευσης
  3. Η συμπλήρωση γνώσεων από την φοίτηση στο Γυμνάσιο
  4. Η εξάσκηση στο γραπτό λόγο
  5. Η δημιουργία κριτικής σκέψης
  6. Η οργάνωση - μεθόδευση της προσπάθειας των μαθητών
  7. Η σωστή αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών και η επιλογή κατεύθυνσης
  8. Η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά

Το Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ βοηθά το μαθητή να διαλέξει το μέλλον του με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και δυνατότητες. Η Διεύθυνση σπουδών του Φροντιστηρίου, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, ετοίμασε το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα ώστε ο μαθητής της Α' Λυκείου να εκπληρώσει τους στόχους του.

Επιλέξτε κάποιο από τα πακέτα Δημοτικού/ Γυμνασίου/Λυκείου και ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ το με ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για να έχετε κέρδος που μπορεί να φτάσει έως και 50%!