ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - AXON Global - Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών

Τα Ισπανικά είναι η δεύτερη κατά σειρά γλώσσα με τους περισσότερους ομιλητές που την έχουν ως μητρική. Μια γλώσσα φορτωμένη εικόνες, πολιτισμούς, μουσικές, γεύσεις και αρώματα την οποία και θα ερωτευτείς !

Γνωρίζεις τα Διπλώματα DELE;

Τα Διπλώματα DELE είναι οι μοναδικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι επίσημοι τίτλοι που χορηγεί το Instituto Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας. Τα πτυχία DELE (διπλώματα) αναγνωρίζονται από επίσημους ισπανικούς και παγκόσμιους φορείς. Επιπλέον υπάρχει και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ-Ισπανικά)

Ποια είναι η αξία και η αναγνώριση των DELE;

Η κατοχή του μοναδικού διπλώματος με διεθνή αναγνώριση και αόριστη διάρκεια σας δίνει ένα πλεονέκτημα χρήσιμο σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται από επίσημους ισπανικούς και διεθνούς φορείς. Πολλά πανεπιστήμια απαιτούν το δίπλωμα Β2 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας είναι οι μόνοι επίσημοι πιστοποιημένοι τίτλοι της ισπανικής ως ξένης γλώσσας, (από Β1 και πάνω) αναγνωρισμένοι διεθνώς από ιδιωτικές εταιρίες, εμπορικά επιμελητήρια, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς (ΑΣΕΠ)

Η γνώση της ισπανικής γλώσσας πιστοποιείται με τα διπλώματα που παρέχει το Ινστιτούτο Cervantes, ύστερα από επιτυχείς γραπτές και προφορικές εξετάσεις οι οποίες οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας. Τα διπλώματα διακρίνονται σε 6 επίπεδα δυσκολίας, χωρίς κάποιο να είναι προαπαιτούμενο προκειμένου ο σπουδαστής να προχωρήσει στο επόμενο δίπλωμα.

Οι εξετάσεις όλων των διπλωμάτων αποτελούνται από τα εξής μέρη: κατανόηση κειμένων, γραπτή έκφραση, ακουστική κατανόηση, γραμματική και λεξιλόγιο καθώς και προφορικά.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας και την 100% επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

?Hola.. ή τίποτα λοιπόν!

DELE
ΚΠΓ Ισπανικά
Επίπεδο Ισπανικών
DELE A1
Α1
Στοιχειώδες
DELE A2
Α2
Βασικό
DELE B1
Β1
Μέτριο
DELE B2
Β2
Καλό
DELE C1
Γ1
Πολύ καλό
DELE C2
Γ2
Αριστο

Το σύστημα εκπαίδευσης ξένων γλωσσών της Axon Global αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας σήμερα περισσότερα από 200 παραρτήματα στην Ελλάδα και παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες!

Όλοι οι καθηγητές μας παρέχουν εγγυημένη υπηρεσία με έμπρακτα αποτελέ-σματα και τις καλύτερες συστάσεις καθώς τα κριτήρια επιλογής του Φροντιστηρίου μας είναι πολύ αυστηρά !

Ενημερωθείτε στην γραμματεία του ΚΞΓ ΑΧΟΝ για ακόμη περισσότερες παροχές.