ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Πιστοποίηση Γνώσης Η/Υ

Αγαπητοί μας φίλοι,

Η απόκτηση και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων της πληροφορικής αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επιτυχημένη εξέλιξη της καριέρας κάθε ατόμου.

Το πιστοποιητικό keyCERT είναι ιδανικό για κάθε είδους υποψήφιο, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έγκυρα πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ.

Το πιστοποιητικό keyCERT αναγνωρίζεται επίσημα τόσο από το ελληνικό Κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, αποτελεί "διαβατήριο" για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αγοράς Εργασίας ως διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν!

Παράλληλα, καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της ελληνικής Αγοράς Εργασίας για κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων οπως

  • Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών και Νέο σύστημα ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (με 4 ΜΟΡΙΑ)
  • Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός Α.Σ.Ε.Π
  • Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο
  • Για επιδοτούμενα Προγράμματα
  • Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων
  • Αναβάθμιση υπαλλήλων σε Διοικητικούς
  • Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων
  • Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, Λιμάνια, Εφορίες, Τελωνεία κτλ
  • Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό κ.α

Βελτιώστε το βιογραφικό σας με το κρατικά αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παίρνοντας μέρος στις εξετάσεις που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποκτήστε το πιστοποίηση πληροφορικής στην Ελλάδα όπου εκτός από διεθνή αναγνώριση πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ αναγνωρίζεται, συνυπολογίζεται και μοριοδοτεί για τις προκηρύξεις του Δημοσίου.

Ημερομηνίες εγγραφών: Καθημερινά

Έναρξη Μαθημάτων: Κάθε 2 εβδομάδες

Ενημερωθείτε στην γραμματεία του φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για ακόμη περισσότερες παροχές.