ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ: Σε ποιούς απευθύνεται

Αγαπητοί μας φίλοι,

Στην εποχή της πληροφορίας, η κατοχή γνώσεων και ιδιαίτερων δεξιοτήτων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές αποτελεί απαραίτητο προσόν για την ένταξη όλων στην παραγωγική διαδικασία. Η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, αποδεικνύει την επάρκεια των γνώσεων του κατόχου, ενώ επίσης διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί, ακόμα, ένα πολύτιμο "εργαλείο" αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων που παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Το KeyCERT είναι ένα πολύτιμο εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε άτομο που αναζητά εργασία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ή που επενδύει στην επαγγελματική του κατάρτιση και ανέλιξη.

Το KeyCERT απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές,σε εργαζόμενους ή άτομα που αναζητούν εργασία, σε επαγγελματίες, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.

Πρόκειται για ένα "εργαλείο" απαραίτητο στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, που επιθυμούν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων των υποψήφιων στελεχών τους.

Ημερομηνίες εγγραφών: Καθημερινά

Έναρξη Μαθημάτων: Κάθε 2 εβδομάδες

Ενημερωθείτε στην γραμματεία του φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για ακόμη περισσότερες παροχές.