ΑΓΓΛΙΚΑ: Junior A [προκαταρτικό επίπεδο παιδιών]

Στο πρώτο Junior οι μικροί μαθητές (Β' Δημοτικού) ξεκινούν την μελέτη της δομής της Αγγλικής Γλώσσας.

Με συγκεκριμένο υλικό, βιβλία και οπτικοακουστικά μέσα οι μαθητές παρακολουθούν εβδομαδιαίως 3 ώρες μάθημα, έρχονται δηλαδή στο χώρο μας δυο φορές την εβδομάδα από 1,5 ώρες.

Στο εβδομαδιαίο αυτό πρόγραμμα το μάθημα διεξάγεται σε συγκεκριμένη αίθουσα, εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά μέσα, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με την Αγγλική υπό την επίβλεψη καθηγητή. Τα εικονογραφημένα βιβλία περιέχουν ιστορίες όπου εμπλέκονται ήρωες και έτσι με αρκετά ελκυστικό τρόπο προσεγγίζουν τους μαθητές στην διαδικασία της μάθησης.

Όσο αφορά την γραμματική, στο επίπεδο αυτό, αν και αρχικό, καλύπτονται βασικά γραμματικά φαινόμενα και γενικότερα οι μαθητές αποκτούν βάσεις για να κάνουν τα πρώτα βήματα σε γραπτό και προφορικό λόγο. Στο στάδιο αυτό το λεξιλόγιο που καλύπτεται αποτελείται περίπου από 250-300 λέξεις.

Παρέχουμε την δυνατότητα και για ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μαθήματα. Τώρα πια μαθητές από όλη την Ελλάδα μας επιλέγουν για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας.


Εγγύηση σπουδών και εγγύηση όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων 100%!!!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Παιδικά - Εφηβικά 7. A1a ELEMENTARY
2. HAPPY START 1 (Νήπια) 8. A1b PRE-INTERMEDIATE
3. HAPPY START 2 (Α'Β' Δημοτικού) 9. A2a INTERMEDIATE
4. JUNIOR A (Β' Δημοτικού) 10) B1 UPPER-INTERMEDIATE
5. JUNIOR B (Γ' Δημοτικού) 11) B2 ΠΤΥΧΙΑ
6. JUNIOR A & B (Β' Γ' Δημοτικού) 12) ΕΝΗΛΙΚΕΣ
εδώ

Ημερομηνίες εγγραφών: Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΑΧΟΝ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Έναρξη Μαθημάτων: Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου) -- ΑΧΟΝ GLOBAL: (Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με τον Δρ Χριστοδούλου Νικόλαο ώστε να ενημερωθείτε για ακόμη περισσότερες παροχές και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Με εκτίμηση

Phd, Δρ Χριστοδούλου Νικόλαος

Διευθυντής Σπουδών