ΑΓΓΛΙΚΑ: A΄ CENIOR [Το πρώτο επίπεδο παιδιών ή ενηλίκων-αναφέρεται και ως τμήμα αρχαρίων, Beginner ή A class]

Στην τάξη αυτή (Από Δ΄ Δημοτικού) οι μαθητές έχουν 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα. Ώρες αφιερώνονται εβδομαδιαίως στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου με βιβλία που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέρονται των παιδιών, με την ανάθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών (projects), με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που ενισχύουν την ακουστική κατανόηση, με τη χρήση του διαδραστικου πίνακα και με τη συχνή επανάληψη της ύλης.

Στο στάδιο αυτό εδραιώνεται η γνώση της γραμματικής που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και καλούνται να ανταποκριθούν σε δυσκολότερες ασκήσεις. Οι μαθητές κάνουν επανάληψη των χρόνων από την αρχή. Το νέο λεξιλόγιο σε αυτό το επίπεδο ανέρχεται στις 1000 λέξεις.

Τέλος, μια ώρα την εβδομάδα αφιερώνεται στην εξάσκηση της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών όπου συνδυάζεται η μελέτη κειμένων, με ήχο, εικόνα, με ασκήσεις γραμματικής, λεξιλογίου και προφοράς.

Παρέχουμε την δυνατότητα και για ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μαθήματα. Τώρα πια μαθητές από όλη την Ελλάδα μας επιλέγουν για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας.


Εγγύηση σπουδών και εγγύηση όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων 100%!!!


Ημερομηνίες εγγραφών: Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Έναρξη Μαθημάτων: Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου) -- ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με την Διεύθυνση Σπουδών ώστε να ενημερωθείτε για ακόμη περισσότερες παροχές και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Παιδικά - Εφηβικά 7. A CENIOR
2. HAPPY START 1 (Νήπια) 8. B CENIOR
3. HAPPY START 2 (Α'Β' Δημοτικού) 9. C CENIOR
4. JUNIOR A (Β' Δημοτικού) 10. D+ CENIOR
5. JUNIOR B (Γ' Δημοτικού) 11. B2-C1-C2 ΠΤΥΧΙΑ
6. JUNIOR A & B (Β' Γ' Δημοτικού) 12. ΕΝΗΛΙΚΕΣ
εδώ