ΑΓΓΛΙΚΑ: D+ CENIOR [Το τέταρτο επίπεδο -παιδιών ή ενηλίκων (συχνά αναφέρεται και ως D class ή pre-FCE]

Στο επίπεδο αυτό (Από Α' Γυμνασίου) οι σπουδαστές μπαίνουν στην τελική ευθεία προετοιμασίας για το πτυχίο του Lower.

Οι μαθητές ολοκληρώνουν τις γνώσεις τους στην γραμματική και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους. Τα βιβλία που επιλέγουμε σε αυτό το επίπεδο συμπεριλαμβάνουν θεματολογία που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των εφήβων καθώς επίσης θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και κάνουν την διδασκαλία πιο ευχάριστη και αποδοτική.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα πέντε ώρες την εβδομάδα και πρέπει να έρχονται στο χώρο μας κάθε δυο εβδομάδες για πρακτική εξάσκηση σε Past Papers του πτυχίου που δίνουν σε αυτό το επίπεδο.

Μεγάλη έμφαση δίνεται σε όλες τις δομές της Αγγλικής γλώσσας: reading, listening, writing, speaking. Η ακουστική κατανόηση της γλώσσας (listening skills), η εξάσκηση του προφορικού λόγου(speaking skills), η κατανόηση του γραπτού λόγου (reading skills), η εξάσκηση του γραπτού λόγου (writing skills) ενισχύουν τις βάσεις για την απόκτηση του πτυχίου που πρόκειται να δώσουν. (Επίπεδο Β1)

Τα ειδικά προγράμματα πολυμέσων (multimedia) και η δανειστική βιβλιοθήκη του κέντρου μας βοηθούν στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών.

Παρέχουμε την δυνατότητα και για ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μαθήματα. Τώρα πια μαθητές από όλη την Ελλάδα μας επιλέγουν για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας.


Εγγύηση σπουδών και εγγύηση όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων 100%!!!


Ημερομηνίες εγγραφών: Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Έναρξη Μαθημάτων: Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου) -- ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με την Διεύθυνση Σπουδών ώστε να ενημερωθείτε για ακόμη περισσότερες παροχές και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Παιδικά - Εφηβικά 7. A CENIOR
2. HAPPY START 1 (Νήπια) 8. B CENIOR
3. HAPPY START 2 (Α'Β' Δημοτικού) 9. C CENIOR
4. JUNIOR A (Β' Δημοτικού) 10. D+ CENIOR
5. JUNIOR B (Γ' Δημοτικού) 11. B2-C1-C2 ΠΤΥΧΙΑ
6. JUNIOR A & B (Β' Γ' Δημοτικού) 12. ΕΝΗΛΙΚΕΣ
εδώ