Γ΄ Γυμνασίου

Η Γ' Γυμνασίου είναι μία τάξη σταθμός για την πρόοδο του μαθητή, αλλά και για το μέλλον του. Γι αυτό είναι απαραίτητος ένας σωστός προσανατολισμός που θα βοηθήσει σε πρώτη φάση τα παιδιά να απαντήσουν στο ερώτημα "Ε.ΠΑΛ ή Λύκειο". Αν και στο Γυμνάσιο όλοι οι μαθητές έχουν κοινό πρόγραμμα ανεξάρτητα από την επιλογή τους τα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ βοηθούν το μαθητή να διαλέξει το μέλλον του με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και δυνατότητες.

Επειδή η επιτυχία ή η αποτυχία στην Α' Λυκείου εξαρτάται άμεσα από τη φοίτηση στην Γ' Γυμνασίου, εδώ εφαρμόζουμε για την τάξη αυτή ειδικό πρόγραμμα βοήθειας και στήριξης για κάθε μαθητή, ώστε ανεξάρτητα από το αν θα παρακολουθήσει μαθήματα σε Ε.ΠΑΛ ή Λύκειο, να έχει εγγυημένη επιτυχία. Γι αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Η φοίτηση στη Γ Γυμνασίου είναι η περισσότερο κρίσιμη για το μέλλον του μαθητή. Η βοήθεια που θα δοθεί είναι καθοριστική για την πορεία του.

Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός σκοπός του Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Με δεδομένο το σκληρό ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τις γενικές εξετάσεις και την εισαγωγή στις σχολές υψηλής ζήτησης, η ανάδειξη των δυνατοτήτων και η άριστη προετοιμασία του μαθητή της από το ΓΥΜΝΑΣΙΟ αποτελούν το κύριο μέλημα του Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

Έτσι απαντάμε με την κατάλληλη υποδομή και τους πεπειραμένους καθηγητές.

Επιλέξτε κάποιο από τα πακέτα Δημοτικού/ Γυμνασίου/Λυκείου και ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ το με ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για να έχετε κέρδος που μπορεί να φτάσει έως και 50%!