Γ Λυκείου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 


ΠΡΩΤΟ Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές Σπουδές

 
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδομάδα
Αρχαία 6 ώρες/εβδομάδα
Ιστορία 2 ώρες/εβδομάδα
Λατινικά 3 ώρες/εβδομάδα
ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες/εβδομάδα

ΔΕΥΤΕΡΟ Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Σπουδές

 
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδομάδα
Μαθηματικά 5 ώρες/εβδομάδα
Φυσική 4 ώρες/εβδομάδα
Χημείαa 3 ώρες/εβδομάδα
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες/εβδομάδα

ΤΡΙΤΟ Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδές Υγείας

 
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδομάδα
Φυσική 4 ώρες/εβδομάδα
Χημεία 3 ώρες/εβδομάδα
Βιολογία 3 ώρες/εβδομάδα
ΣΥΝΟΛΟ 13 ώρες/εβδομάδα

ΤΕΤΑΡΤΟ Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

 
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδομάδα
Μαθηματικά 5 ώρες/εβδομάδα
ΑΕΠΠ 3 ώρες/εβδομάδα
ΑΟΘ 3 ώρες/εβδομάδα
ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες/εβδομάδα