Ιδιαίτερα Μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα στα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ διακρίνονται σε δύο είδη:

  1. Όσοι υποψήφιοι ή μαθητές μας επιλέγουν την προετοιμασία τους μόνο με ιδιαίτερα μαθήματα, τότε βγάζουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων σε συνεργασία με το μαθητή, σε ειδικές τιμές και πάντα με επιλογή του καθηγητή του μαθήματος από τον ίδιο τον υποψήφιο ή σε συνεννόηση με το φροντιστήριο.
  2. Όσοι μαθητές ή υποψήφιοι παρακολουθούν τα προγράμματα της φροντιστηρίου και χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια, σ' ένα ή περισσότερα μαθήματα, κάνουν ιδιαίτερα με καθηγητές που οι ίδιοι επιλέγουν με κάποια μικρή επιβάρυνση.

Συγχρόνως, φροντίζουμε ώστε ο μαθητής να γράφει όλα τα απαιτούμενα τρίωρα διαγωνίσματα, σε χρόνο που θέλει ο ίδιος καθώς και τις εξετάσεις προσομοίωσης ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα με θέματα στο πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο Δρ Χριστοδούλου Νικόλαος που ετοιμάζει τις ομάδες αυτές, με προσωπικό ραντεβού μαζί του, που μπορείτε να κλείσετε μέσω Γραμματείας. Στη συνάντηση αυτή θα καθορίσουμε το τμήμα καθώς και το ειδικό πρόγραμμα δουλειάς του παιδιού σας.