Τμήματα Ξενόγλωσσων Φιλολογιών

Για τους μαθητές εκείνους που προσανατολίζονται σε σπουδές, οι οποίες απαιτούν την εξέταση ειδικών μαθημάτων, στα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ λειτουργούν τμήματα Ξένων Γλωσσών σε συνεργασία με Ξενόγλωσσα φροντιστήρια.

Ξένες Γλώσσες για τους υποψηφίους των Ξενόγλωσσων Φιλολογιών, αλλά και των υπολοίπων σχολών που απαιτούν εξέταση στο ειδικό μάθημα των ξένων γλωσσών, με διδασκαλία ειδικά προσανατολισμένη στο είδος και το ύφος των θεμάτων που εξετάζονται κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Το πρόγραμμα όλων των ειδικών μαθημάτων καταρτίζεται κατά τέτοιον τρόπο και μέθοδο ώστε να παραμένει απρόσκοπτη η διδασκαλία των υπολοίπων μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο Δρ Χριστοδούλου Νικόλαος που ετοιμάζει τις ομάδες αυτές, με προσωπικό ραντεβού μαζί του, που μπορείτε να κλείσετε μέσω Γραμματείας. Στη συνάντηση αυτή θα καθορίσουμε το τμήμα καθώς και το ειδικό πρόγραμμα δουλειάς του παιδιού σας.