Τμήματα Μετεξεταστέων

Στα τμήματα αυτά, γίνεται με μεθοδικότητα η προετοιμασία των μαθητών για να καλύψουν με επάρκεια τις ελλείψεις και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξετάσεις, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο Δρ Χριστοδούλου Νικόλαος που ετοιμάζει τις ομάδες αυτές, με προσωπικό ραντεβού μαζί του, που μπορείτε να κλείσετε μέσω Γραμματείας. Στη συνάντηση αυτή θα καθορίσουμε το τμήμα καθώς και το ειδικό πρόγραμμα δουλειάς του παιδιού σας.