Τα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι σημερινές οικογένειες και γνωρίζοντας καλά την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των μαθητών για ποιοτική φροντιστηριακή εκαπίδευση αποφάσισε για την Χειμερινή περίοδο προετοιμασίας να παρέχει ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που στόχο έχουν να συνδυάσουν τις ανάγκες σας σε χαμηλό κόστος.