ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Γυμνάσια - Λύκεια)

Διάκριση Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων

Τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ Σχολεία είναι μονάδες όπου δοκιμάζονται πιλοτικά νέα προγράμματα σπουδών και διαφοροποιημένες διδακτικές μέθοδοι. Οι μαθητές εισάγονται με κλήρωση ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολίτικης.

Τα ΠΡΟΤΥΠΑ Σχολεία είναι μονάδες στις όποιες οι μαθητές εισάγονται με γραπτές εξετάσεις και στοχεύουν στην ανάδειξη της αριστείας. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα σχολεία έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, προσαρμόζουν τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν και αναβαθμίζουν το επίπεδο της διδασκαλίας σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία της ίδιας βαθμίδας.

Τα πρότυπα σχολεία στον νομό ΕΥΒΟΙΑΣ είναι :
  1. Το 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας
  2. Το 1ο Λύκειο Χαλκίδας

Δείτε εδώ τα πρότυπα σχολεία σε ολη την Ελλάδα.

Στα Πρότυπα Λύκεια εισάγονται οι μαθητές που αποφοιτούν από τα Πρότυπα Γυμνάσια και τυχούσες κενές θέσεις καλύπτονται κατόπιν ειδικών εξετάσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.

«Στοχεύω Πρότυπα» - Προετοιμασία

Eμείς απαντάμε με την κατάλληλη υποδομή και τους πεπειραμένους καθηγητές.

Το πρόγραμμα «Στοχεύω Πρότυπα» στο Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ αποτελεί μια Εκπαιδευτική Διαδικασία προετοιμασίας των υποψηφίων για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία. Ο Διαγωνισμός για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι ιδιαίτερος και απαιτεί οργάνωση, μεθοδικότητα και ειδική προετοιμασία.

Καθώς οι εξετάσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και δεδομένου του μεγάλου αριθμού υποψηφίων, η προετοιμασία των μαθητών χρειάζεται να είναι στοχευμένη, σοβαρή και βασισμένη στις γνώσεις, την εμπειρία, την εξειδίκευση, την υποστήριξη και την ασφάλεια μιας Εκπαιδευτικής Ομάδας, ειδικευμένης στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Η Εκπαιδευτική Ομάδα του Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ αποτελείται από μία ομάδα Μαθηματικών και Φιλολόγων με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που ασχολούνται σε βάθος με τους διαγωνισμούς που σχετίζονται με την Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και τις Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολείων. Η πείρα και οι επιτυχίες μας όλα αυτά τα χρόνια, εγγυώνται ότι ο μαθητής θα είναι προετοιμασμένος για τους αντίστοιχους διαγωνισμούς που διεξάγονται κάθε χρόνο.

Για τα παιδιά της ΣΤ Δημοτικού που ενδιαφέρονται να δώσουν Εξετάσεις σε Πρότυπα Σχολεία λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τα Μαθηματικά και τη Γλώσσα. Τα μαθήματα διεξάγονται σε μικρά group ή γίνονται με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων για να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών.

Για τα μαθήματα αυτά έχουμε διαμορφώσει ειδικά βιβλία με θέματα προετοιμασίας αντίστοιχα με αυτά των Εξετάσεων καθώς και πληθώρα Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης. Βασικό στοιχείο της προετοιμασίας για τις Εξετάσεις αυτές είναι η εξάσκηση των μαθητών σε Διαγωνισμό υπό πίεση χρόνου. Για να μπορέσει ένας μαθητής/ μια μαθήτρια να ανταποκριθεί με επιτυχία πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί γρήγορα και αποτελεσματικά τις πληροφορίες που του δίνονται. Οι εξετάσεις αυτές δεν αποσκοπούν στον έλεγχο των γνώσεων που κατέχουν τα παιδιά. Εξετάζουν την ταχύτητα απόκρισης, την πρωτοτυπία στον τρόπο σκέψης, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την κριτική σκέψη των μαθητών.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία υπάρχουν στη διεύθυνση εδώ.

Διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή στο Γυμνάσιο αντίστοιχα, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Ειδικότερα:
  1. Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
  2. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων, κυρίως της καθημερινής ζωής.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Επίσης οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή στο Γυμνάσιο αντίστοιχα, αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Η πραγματοποίηση της εξέτασης θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.. Τα θέματα και των δύο γνωστικών πεδίων (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικά) θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι απαντήσεις θα σημειώνονται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα αποσταλεί στα σχολεία από την Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εντός προθεσμίας που θα ορισθεί.

Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, αποτελεσμάτων και επιτυχιών έχουμε στελεχώσει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο από ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ και ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ οι οποίοι αποτελούν την δύναμη του Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.