Σύνθεση τμημάτων

Απέναντι στην λαίλαπα της μαζικοποιημένης φροντιστηριακής εκπαίδευσης με τα τμήματα των 8 - 15 ατόμων τα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ απαντούν με κατανομή των μαθητών σε τμήματα τα οποία γίνονται αποκλειστικά με κριτήρια: την ομοιογένεια, την "καλή χημεία" του τμήματος, tests κατάταξης και την βαθμολογία του σχολείου.

Για όλα αυτά ο μαθητής

  1. Έχει τον υπεύθυνο καθηγητή δίπλα του όπου εντοπίζει τα κενά του,
  2. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα κάλυψης κενών με τμήματα 4-6 μαθητών,
  3. Παρακολουθεί ενισχυτικά μαθήματα όποτε χρειάζονται, καλύπτοντας σε βάθος την ύλη.

Με αυτόν τον τρόπο επενδύουμε:

  1. Στην δημιουργία του πνεύματος ομάδας,
  2. Στην ατομική παρακίνηση,
  3. Οι μαθητές μας να στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές και κάθε καλοκαίρι να χαιρόμαστε μαζί τους για την επιτυχία τους.

Έτσι λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω οι μαθητές μας κερδίζουν όλα τα θετικά του ομαδικού μαθήματος, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ατομικής φροντίδας και εξέλιξης.

Οι Επιτυχίες μας

Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία μας από την ίδρυση έως και σήμερα.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά σχολική χρονιά από το 2013 έως και σήμερα.

Δείτε Εδώ »