Υπεύθυνος Καθηγητής

Σημαντικός μηχανισμός της επιτυχίας στην οργάνωση και τη λειτουργία των Φροντιστηρίων ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ αποτελεί ο θεσμός του υπεύθυνου καθηγητή τμήματος.

Ο Υπεύθυνος καθηγητής τμήματος είναι υποχρεωτικά ένας από τους καθηγητές που διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα ούτως ώστε να γνωρίζει προσωπικά το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

  1. Πραγματοποιεί συνάντηση με κάθε μαθητή μέσα στον πρώτο μήνα από την έναρξη των μαθημάτων ώστε να εντοπίσει όποια πιθανά προβλήματα και να τον καθοδηγήσει σε θέματα μελέτης
  2. Συνεργάζεται καθημερινά με τους καθηγητές του τμήματος, αναλύει στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών και παρακολουθεί την πορεία κάθε μαθητή. Παραλαμβάνει συμπληρωμένο, κάθε Δευτέρα, το ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
  3. Μεταφέρει την εικόνα της προόδου όχι μόνο του τμήματος, αλλά και κάθε μαθητή χωριστά στον Διευθυντή Σπουδών, σε προγραμματισμένη μηνιαία συνάντηση, όπου από κοινού αποφασίζονται διορθωτικές ενέργειες
  4. Αναλαμβάνει τη συστηματική ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών πέρα από τις 3 τακτικές ενημερώσεις που πραγματοποιούνται από το σύνολο των καθηγητών μας

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΝΩΣΗΣ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης, δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο.

Συνεχίστε την ανάγνωση »